top of page
tło.png

OFERTA

PRACA W POCIAGACH
PRZEWOZY
DORADZTWO BRANŻOWE
CENTRUM NAUKI ZAWODU

W zakresie usług trakcyjnych współpracujemy z państwowymi i prywatnymi przewoźnikami kolejowym w ruch pasażerskim i towarowym. Współpracujemy także z producentami taboru kolejowego, operatorami logistycznymi, kolejowymi firmami budowlanymi i remontowymi oraz zarządcami infrastruktury kolejowej Usługi trakcyjne (PWP) w krajach Unii Europejskiej stanowią od lat stały i niezbędny element biznesowy rynku kolejowego.

PWP polega na obsłudze pociągów przez personel podmiotu innego niż przewoźnik, który ten pociąg uruchamia. W odniesieniu do maszynistów obsługujących pociąg innego przewoźnika jest ona określana w ustawie o transporcie kolejowym "usługą trakcyjną". Jest to klasyczny outsorcing w wydaniu kolejowym wdrożonym i rozwijanym przez CARGO Master Sp. z o.o. Jesteśmy pionierem i obecnie jednym z największych usługodawców outsorcingu pracowników kolejowych. Posiadamy niezbędne kwalifikacje do realizacji tego typu usług.

PRACA W POCIĄGACH

Organizujemy przewozy okazjonalne dla różnych Stowarzyszeń propagujących kolej oraz przewozy na indywidualne zamówienia przewoźników państwowych i prywatnych w ruchu pasażerskim jak i towarowym. Procesy przewozowe, w tym planowanie drużyn, śledzenie przesyłek, nadzór techniczny nad taborem kolejowym, wspiera nowoczesny system informatyczny. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi manewrowej na stacjach i na bocznicach. Realizujemy usługi w zakresie obsługi rewidenckiej pociągów.

Jesteśmy certyfikowanym przewoźnikiem pasażerskim
 i towarowym. Swoją działalność prowadzimy w oparciu o licencję wydaną przez Urząd Transportu Kolejowego o numerze: L/075/20/7 z 30.//.20/7. Posiadamy Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa – nr PL/020220/95 z dnia 5/09/2022r. 

 

Specjalizujemy się w przewozach materiałów chemicznych, rafineryjnych, kruszyw oraz w jazdach testowych nowych i zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych. Maszyniści CARGO Master jako pierwsi prowadzili jazdy testowe pojazdów produkowanych przez Polskich i zagranicznych producentów taboru kolejowego m.in. PESA SA, NEWAG SA, STADLER SA, SIEMENS, ALSTOM / BOMBARDIER. Uczestniczą w jazdach testowych przeprowadzanych przez Instytut Kolejnictwa oraz inne podmioty certyfikujące.

PRZEWOZY

Dla zachowania wysokiej jakości usług trakcyjnych posiadamy całodobowe stanowisko dyspozytorskie, które 27 h / 7 dni w tygodniu współpracuje z dyspozyturami Klientów - Przewoźników. Procesy przewozowe, w tym planowanie drużyn, śledzenie przesyłek, nadzór techniczny nad taborem kolejowym, wspiera nowoczesny system informatyczny. Wiarygodność i bezpieczeństwo usługi PWP podkreśla atrakcyjna polisa ubezpieczeniowa. Bezpieczeństwo, jakość wykonywanych zadań i zgodność z aktualnymi przepisami prawa są stale monitorowane przez organa kontrolne UTK oraz przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z zapisami w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) CARGO Master oraz Partnerów - Przewoźników.

Wspomagamy wielu przewoźników w trudnym zadaniu optymalizacji zatrudnienia w zespołach: maszynistów oraz rewidentów taboru, ustawiaczy, manewrowych, kierowników pociągu. W przypadku niedoborów zatrudnieniowych w okresach wzmożonych przewozów Spółka udostępnia swoim Partnerom własny personel. Każda osoba wykonująca obowiązki u Klienta - Przewoźnika posiada wymagane przepisami uprawnienia, potwierdzone wydanymi przez CARGO Master świadectwami maszynisty, stosownymi upoważnieniami do pracy na danym stanowisku, aktualne badania lekarskie oraz niezbędne obowiązkowe szkolenia. Indywidualny czas pracy rejestrowany i monitorowany jest precyzyjnie przez nasz personel.

​CARGO Master Sp. z o.o. jest Firmą świadczącą pakiety usług uzupełniających, w zakresie doradztwa specjalistycznego, obejmującego m.in.

 • ​pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla firm transportowych

 • usługi dyspozytorskie

 • pozyskiwanie dofinasowania do procesów szkoleniowych

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (rejestry egzaminów, badania lekarskie; rejestry świadectw maszynisty) oraz dokumentacji kadrowo - płacowej

 • opracowywanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej

 • opracowywanie regulaminów i instrukcji

 • przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych (stanu torów i rozjazdów, podtorza, budowli inżynierskich, skrzyżowań torów z drogami publicznymi)

 • badania diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym

 • inne działania związane z infrastrukturą kolejową

 • doradztwo i nadzór w zakresie przewozu koleją materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulaminem RID

 • doradztwo w dziedzinie bhp i p.poż. wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji.

DORADZTWO BRANŻOWE

bottom of page